Aktuality - detail příspěvku

  • Název: Třiďme tuky a oleje
  • Popis: Třiďme tuky a oleje Víte o tom, že od 1. ledna 2020 je povinností občanů třídit také použité jedlé tuky a oleje? Ty dosud končily převážně v kanalizacích a následně v čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly velké problémy. Upotřebené tuky a oleje z domácností přitom představují kvalitní suroviny, které je možné po dalším zpracování znovu použít. Oleje z pánví či fritovacích hrnců a jedlé tuky, jako je na příklad sádlo či máslo, stačí slít do prázdných PET lahví, kterých je v běžné domácnosti také spousta, a poté řádně uzavřené láhve vyhodit do kontejneru určeného právě pro sběr jedlých olejů. Od minulého roku jsou těmito kontejnery vybaveny všechny obce. Zapojte se proto také do třídění tuků a olejů z Vaší domácnosti. Jako motivaci pro Vás budou v průběhu měsíce března na obecním úřadě připraveny vzorky nálevek, které Vám se sléváním olejů a tuků pomohou. K dispozici je však omezené množství, proto neváhejte!
  • Vyvěšeno: 16. 03. 2021
  • Přiložené soubory: