Vítejte na stránkách obce Podolí u Valašského Meziříčí

...

Obec Podolí leží mezi městy Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem v údolí pod kopci Kuželek a Stříbrná podél podolského potoka.
V současné době má obec 250 obyvatel a podle tohoto počtu je nejmenší obcí bývalého okresu Vsetín.

Naše obec je vzdálená 15 km na jihozápad od Valašského Meziříčí. Leží při silnici vedoucí z Loučky do Lázů (odbočka ze silnice Valašské Meziříčí - Bystřice pod Hostýnem), kolem podolského potoka v údolí pod kopcem Kuželek.

Místa a akce v okolí

  Novinky v naší obci

Objevte krásy Valašska s medvědem Jurou a zahrajte si o ceny

Objevte krásy Valašska s medvědem Jurou a zahrajte si o ceny Zpestřete si léto Regionální hrou Poznáváme Valašsko s medvědem Jurou, která vás provede dvaceti atraktivními místy na Valašsku. Medvěd Jura opět vybral známé i méně známé turistické cíle, na které uložil razítka. Sbírejte razítka a hrajte o zajímavé ceny! Od úterý 1. června 2021 najdete hrací brožurky ve všech Turistických informačních centrech na Valašsku. Hrát můžete až do 30. září 2021.


Charita Valašské Meziříčí - nabídka práce

Volná pracovní pozice v Charitě Valašské Meziříčí Jedná se o místo pečovatelky v Pečovatelské službě v Kelči na plný úvazek. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.


Zápis do mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Loučka, okres Vsetín oznamuje rodičům, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-2022 se uskuteční v termínu do 3. do 14. května 2021. Bližší informace naleznete na stránce www.zsloucka.cz.


ZÁPIS DO PRNÍHO ROČNÍKU ZŠ NA ROK 2021/2022

Zápis do prvního ročníku ZŠ bude probíhat v období od 12.4.2021 do 26.4.2021. Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce je učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádosti a dokumenty je možné doručit ředitelce školy následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem(nelze poslat jen prostý email!) 3 poštou na adresu ZŠ 4. osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově ZŠ


Třiďme tuky a oleje

Třiďme tuky a oleje Víte o tom, že od 1. ledna 2020 je povinností občanů třídit také použité jedlé tuky a oleje? Ty dosud končily převážně v kanalizacích a následně v čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly velké problémy. Upotřebené tuky a oleje z domácností přitom představují kvalitní suroviny, které je možné po dalším zpracování znovu použít. Oleje z pánví či fritovacích hrnců a jedlé tuky, jako je na příklad sádlo či máslo, stačí slít do prázdných PET lahví, kterých je v běžné domácnosti také spousta, a poté řádně uzavřené láhve vyhodit do kontejneru určeného právě pro sběr jedlých olejů. Od minulého roku jsou těmito kontejnery vybaveny všechny obce. Zapojte se proto také do třídění tuků a olejů z Vaší domácnosti. Jako motivaci pro Vás budou v průběhu měsíce března na obecním úřadě připraveny vzorky nálevek, které Vám se sléváním olejů a tuků pomohou. K dispozici je však omezené množství, proto neváhejte!


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálová sbírka 2021 Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla i Tříkrálová sbírka jiná. Tak, jako se ze dne na den, měnila proticovidová opatření, tak se měnily možnosti a způsoby jak uspořádat letošní Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům a přinášet Tříkrálové poselství, které boří hranice mezi lidmi.


Komunitnímu plánování sociálních služeb

Práce na plánu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu je v polovině. Zapojíte se? V Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokračuje projekt s názvem „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192), který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak! I v roce 2021 k vám přijdou tři králové. Jako vždy přinesou radost a Boží požehnání. Netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazí v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace se Tříkrálová sbírka 2021 neuskuteční tradičním způsobem. Pomoci lidem v nouzi můžete on-line na www.trikralovasbirka.cz. Podpořit naše záměry můžete také přispěním do zapečetěných kasiček umístěných v kostelích a obchodech v jednotlivých městech a obcích. Třetí možností bude přispění formou DMS. Další informace o Tříkrálové sbírce 2021 budou zveřejněny na webu Charity Valašské Meziříčí, obecních a městských webových stránkách v prvním lednovém týdnu. Hlavním koordinátorem sbírky je Mgr. Kateřina Kolajová – telefonní číslo: 603 549 682