Aktuality - detail příspěvku

  • Název: Sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 29.4.2023
  • Popis: Obecní úřad Podolí ve spolupráci s firmou TS Valašské Meziříčí pro Vás zajistil SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU ! Co to je nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čisticí prostředky na okna, WC, zaolejované hadry, pneumatiky apod. Dále můžete odevzdávat velkoobjemový odpad a EEZ Velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory atd. Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány, přímo od Vás, vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujícího místa v obci podle tohoto časového harmonogramu: 29.4.2023 Na Farmě 8:00 - 9.30 Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými předpisy
  • Vyvěšeno: 28. 04. 2023
  • Přiložené soubory: