Aktuality - detail příspěvku

  • Název: Údržba vegetace podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji
  • Popis: Ředitelství silnic ZK se obrací na vlastníky pozemků z nichž vyrůstá vegetace (dřeviny - stromy, keře) nacházející se v sousedství silnice nebo zasahující do ochranného pásma silnice tj. do vzdálenosti 15m od osy vozovky nebo do osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III třídy, aby provedli nezbytná opatření tj. pravidelnou údržbu, ořezání větví či vykácení starých poškozených stromů.
  • Vyvěšeno: 20. 02. 2023
  • Přiložené soubory: