Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Veřejná vyhláška aktualizace č.4 ZÚR Zlínského kraje
  • Popis: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 4.,kterou se mění Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008, ve znění aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 ze dne 12.09.2012 s nabytím účinnosti dne 05.10.2012 a aktualizace č. 2 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 s nabytím účinnosti dne 27.11.2018.
  • Vyvěšeno: 07. 03. 2022
  • Přiložené soubory: