Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Údržba vegetace podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji
  • Popis: Údržba vegetace – ořezání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji (v průjezdních i mimo průjezdní úseky obcí). Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu.
  • Vyvěšeno: 20. 01. 2022
  • Přiložené soubory: