Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: INFORMACE K PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2022
  • Popis: INFORMACE K PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2022 Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy ČR předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Z tohoto důvodu bylo, tak jako v minulém roce, přistoupeno k tomu, že byla určena telefonní čísla, na kterých budou vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani. Cílem tohoto opatření je zajistit poplatníkům daně z nemovitých věcí takový servis, který jim umožní bez návštěvy územních pracovišť Finančního úřadu pro Zlínský kraj podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro informování poplatníků daně z nemovitých věcí byl nově vytvořen leták „NECHOĎTE, VOLEJTE, PODEJTE“, na kterém je uveden seznam telefonních čísel vybraných správců daně, na které se mohou poplatníci daně z nemovitých věcí v případě jakýchkoliv dotazů obracet, včetně doby, po kterou tak mohou činit.
  • Vyvěšeno: 20. 12. 2021
  • Přiložené soubory: