Aktuality - detail příspěvku

  • Název: Nové kotlíkové dotace 2021-2027.
  • Popis: Zlínský kraj nově administruje kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy, tzn. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900,-Kč nebo se jedná o domácnost složenou výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Od 11.10.2021 zahájil Zlínský kraj elektronickou formou prověřování zájmu území, sbíráme tzv. „předžádosti“, ve kterých potenciální žadatelé o kotlíkovou dotaci deklarují zájem o výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy včetně výše požadované dotace na výměnu. „Předžádosti“ z celého území kraje pro nás budou podkladem pro žádost Zlínského kraje na Ministerstvo životního prostředí. Formulář „předžádosti“ je dostupný k vyplnění na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz/kotliky, včetně návodu na jeho vyplnění a kalkulačky pro výpočet příjmu domácnosti. K 25.10.2021 máme registrováno 1 130 zájemců, což rozhodně neodpovídá celkovému počtu domácností doposud vytápěných kotli na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.
  • Vyvěšeno: 27. 10. 2021
  • Přiložené soubory: