Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Oznámení o době a místě konání voleb
  • Popis: Oznámení volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 8. Října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. Října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad Podolí č.p. 33 pro voliče s trvalým pobytem v Podolí
  • Vyvěšeno: 23. 09. 2021
  • Přiložené soubory: