Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
  • Popis: Průběh sčítání Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
  • Vyvěšeno: 22. 02. 2021
  • Přiložené soubory: