Vyhlášky - detail příspěvku

  • Název: Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na silnici III/01868 v obci Podolí
  • Popis: Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/01868 v obci Podolí z důvodu instalace SDZ a nástřik VDZ z důvodu dokončení prací na výstavbě chodníku v lokalitě Stříbrná podél silnice III/01868, rozsahu dopravního značení podle situace dopravního značení s názvem „Inženýrské sítě Podolí – Stříbrná SO 01 chodník“, kterou vypracoval Ing. Dybal Jaromír, datum 05/2016 – příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
  • Vyvěšeno: 25. 05. 2020
  • Přiložené soubory: