Vyhlášky - detail příspěvku

  • Název: Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu na silnici III/01868 v obci Podolí
  • Popis: Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/01868 v obci Podolí z důvodu přesunu stávajícího dopravního značení po rozšíření zastavěného území obce Podolí, kde došlo k výstavbě nových domů a výstavbě chodníku v lokalitě Stříbrná podél silnice III/01868, v rozsahu dopravního značení podle situace dopravního značení s názvem „Doplnění TDZ v obci Podolí“, kterou vypracovala Ing. Lenka Klvaňová, VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, provozovna: Sázany 539, 756 43 Kelč, IČO: 03181936, datum 01/2020 – příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
  • Vyvěšeno: 25. 05. 2020
  • Přiložené soubory: