Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášení nouzového stavu
  • Popis: Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala s platností od 13.3.2020 osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na základních uměleckých školách(nově), jazykových školách(nově), jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (nově), zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách a vysokých školách. Zákaz rovněž dopadá i na akce pořádané těmito školami jako jsou např. lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit. Zákaz se nově od stejného data týká školních družin, školních klubů a středisek volného času. Přestože se zákaz výslovně netýká mateřských a lesních mateřských škol, doporučuje se zvážit omezení nebo přerušení provozu.
  • Vyvěšeno: 13. 03. 2020
  • Přiložené soubory: