Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Mz
  • Popis: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví zakazující s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví zakazující s účinností dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, na vysokých školách.
  • Vyvěšeno: 10. 03. 2020
  • Přiložené soubory: