Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Mz
  • Popis: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Mz podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb. nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území ČR nad 90 dni nebo zaměstnaným na území ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do ČR, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři, nebo lékaři pro děti a dorost. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje, aby u shora uvedených osob rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
  • Vyvěšeno: 09. 03. 2020
  • Přiložené soubory: