Úřední deska - detail příspěvku

  • Název: Mimořádného opatření MZ a výzvy KHS COVID-19
  • Popis: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2 toto mimořádné opatření: Všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně se nařizuje oznámit takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici -v případě akcí konaných do 18.3.2020 včetně bezodkladně, -v případě akcí konaných od 19.3.2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny účastníků, jejich národnostní složení, věku a způsobu dopravy.
  • Vyvěšeno: 06. 03. 2020
  • Přiložené soubory: