Vyhlášky - detail příspěvku

  • Název: Obecně závazná vyhláška obce Podolí č. 1/2018
  • Popis: Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Vyvěšeno: 12. 12. 2018
  • Přiložené soubory: